Lịch sử thành lập và phát triển nhà trường

  Trường Tiểu học Sơn Cẩm 3 tiền thân là Trường PTCS Khánh Hòa thuộc Thành phố Thái Nguyên, được thành lập vào ngày 01 tháng 9 năm 1986.Trường được xây dựng theo nguyện vọng và nhu cầu của con em công nhân viên chức mỏ than Khánh Hòa; năm 1995 tách ra khỏi trường PTCS và được đổi tên thành Trường tiểu học Khánh Hòa trực thuộc Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên, đến ngày 01/7/2004 trường chuyển về huyện Phú Lương đổi  tên là trường Tiểu học Sơn Cẩm 3; ngày 1/10/2017 chuyển về trực thuộc phong GDĐT TP Thái Nguyên

Địa điểm của trường đặt tại xóm Cao Sơn 5 xã Sơn Cẩm. Nhà trường được giao nhiệm vụ phụ trách công tác phát triển giáo dục của 5 xóm phía đông nam của xã, đó là các xóm: Cao Sơn 1, Cao Sơn 2, Cao Sơn 3, Cao Sơn 4, Cao Sơn 5.

          Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Nguyên, của phòng GDĐT TP Thái Nguyên, của UBND huyện Phú Lương, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương, của Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân  Ủy ban xã Sơn Cẩm. Đặc biệt là sự đồng thuận, phối kết hợp chặt chẽ giữa các bậc phụ huynh và nhà trường, sự đoàn kết thống nhất cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường

Thành tích đạt được: 9 năm đạt trường tiên tiến(Tập thể lao động tiên tiến); 24 năm đạt trường tiên tiến xuất sắc (Tập thể lao động xuất sắc); Được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công đoàn cơ sở vững mạnh cấp thành, cấp huyện, cấp tỉnh; Liên đội vững mạnh cấp thành, cấp huyện, cấp tỉnh; năm 2016 được TW Đoàn TNCS Hồ chí Minh tặng Bằng khen; Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I; Được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3; hàng năm 100% CB-GV, NV hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt LĐTT trong đó 15%  nhiều đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% giáo viên đạt GV giỏi cấp trường, hàng năm đều có giáo viên tham dự và đạt GVGD cấp tỉnh, cấp huyện; Tỷ lệ học sinh  Giỏi(HTT), Khá(HT) luôn đạt từ 70-80%; Tỷ lệ học sinh HTCTTH: 100%; Hàng năm đều có học sinh đạt giải qua các  kỳ thi HSG(Giao lưu học sinh giỏi) cấp Thành phố, cấp Huyện và cấp Tỉnh; trong số đó đã có em đạt giải Huy chương đồng tại kỳ  thi học sinh giỏi cấp gia Quốc gia./.