Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Sơn Cẩm 3
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • MỪNG XUÂN MỚI
  • THÔNG ĐIỆP 5K
  • Đại hội Đảng bộ xã Sơn Cẩm lần thứ XXII
  • Học sinh đi học trở lại!
  • Tổng kết năm học 2018-2019
  • Chuyen đề: Phòng chống bạo lực học đường 2019
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 78
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Phát triển giáo dục

Kế hoạch Phát triển giáo dục năm học 2016-2017 trường Tiểu học Sơn Cẩm 3

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

   TRƯỜNG TH SƠN CẨM III

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PTGDĐT NĂM HỌC 2015-2016

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu

- Về tình hình phát triển mạng lưới trường, lớp học:

+ Tổng số lớp học: 10 trong đó:

Lớp 1: 2;   Lớp 2: 2;   Lớp 3: 2;   Lớp 4: 2;   Lớp 5: 2

- Công tác tuyển sinh: 60 học sinh lớp 1(số HS thuộc địa bàn quản lý là 37)

- Tình hình thực hiện quy mô về học sinh:

+ Tổng số học sinh: 254

+ Tỷ lệ huy động trẻ: 100%.

+ Tỷ lệ học sinh  đến lớp: 100%

+ Công tác phổ cập giáo dục: Đạt  PCGDTHĐ ĐT mức độ 2

- Học sinh hộ nghèo: 2 em

2. Các điều kiện điển để bảo bảo về chất lượng

2.1  Đánh giá tình hình thực hiện đội ngũ

+ Tổng số CB-GV, NV: 27

+ BGH: 2; GV đứng lớp: 22; Tổng phụ trách Đội: 1(GV kiêm nghiệm); Thư viện-Thiết bị: 1(GV kiêm nghiệm)

( 2 giáo viên đang dạy tăng cường cho TH Vô Tranh 2)

+ Nhân viên: 2 trong đó:  Y tế: 1;     Kế toán: 1(hợp đồng UBND huyện ký)

+ Đạt chuẩn: 2/27

+ Trên chuẩn: 25/27 = 90% trong đó: Đại học: 23;   Cao đẳng: 4.

2.2 . Đánh giá tình hình cơ sở vật chất

- Tổng số phòng học: 10 (trong đó: 8 phòng cấp 3( nhà 2 tầng); 2 phòng cấp 4)

- Phòng Thư viện: 1 (phòng cấp 4 = 48m2- sửa chữa cơi nới- sử dụng tạm)

- Phòng Thiết bị giáo dục: 1 (30m2) phòng cấp 4 xây mới năm 2014

- Phòng học tin học: 1= 30m2 (chung với phòng Y tế học đường, sửa chữa cơi nới -sử dụng tạm)

- Phòng giáo dục Nghệ thuật; phòng Hỗ trợ hoc sinh khuyết tật: chung với phòng lớp học

- Công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và tỷ lệ đáp ứng so với nhu cầu(khu CB-GV riêng, Khu Học sinh riêng biệt);

- Có đủ phòng cho BGH, Văn phòng – phòng giáo viên, có tương đối đủ trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và phục vụ việc dạy - học … 

- Chưa có phòng giáo dục thể chất/phòng tập đa năng,

3. Chất lượng giáo dục

- Thực hiện việc đổi mới nội dung chương trình của BGD&ĐT, tích cực áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới;

- Song song cùng lúc thực hiện 3 chương trình giáo dục đó là: chương trình đại trà hiện thời; Chương trình Tiếng Việt 1- CDG; mô hình trường tiểu học mới VNEN

- Kiểm tra, đánh giá học sinh theo TT 30/2014;

- Kết quả cuối kỳ I:     

Quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục

Mức độ hình thành và phát triển năng lực

Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

95,3

4,7

98,1

1,9

100

0

4. Tình hình thực hiện công tác tài chính

- Thực hiện thu, chi ngân sách chi thường xuyên và huy động các nguồn tài chính; thực hiện theo các tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Tình hình xã hội hoá, huy động vốn ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục: Tuyên truyền huy động sự đóng góp của Phụ huynh học sinh, các xí nghiệp, cơ quan trên địa bàn để tu sửa CSVC trường lớp, tu sửa thư viện, phòng đọc, bồn hoa cây cảnh, trang trí lớp học theo mô hình trường tiểu học mới(VNEN), cảnh quan trường lớp,

- Những thuận lợi và khó khăn về các khoản thu khác ngoài quy định của nhà nước: Việc huy động nguồn xây dựng CSVC trường lớp(XHHGD) còn bị hạn chế .

 

5. Thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh

- Thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho CB-GV, NV, chính sách đãi ngộ đối học sinh diện chính sách: số trẻ được hỗ trợ chi phí học tâp: 4 HS = 1.700.000đ;  động viên CBGV gia đình chính sách: 4.800.000đ

 - Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh kho khăn trong dịp đầu năm học, trong dịp tết Nguyên đán: 27 xuất quà = 11.400.000đ

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GDĐT NĂM HỌC 2016-2017

  1. Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch để chủ động về đội ngũ, cơ sở vật chất trường lớp, tài chính đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu giáo dục đề ra.

- Thuận lợi trong công tác quản lý, theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học, toàn diện, khả thi cao, đảm bảo thời gian quy định.

2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch

- Căn cứ Công văn số 97/PGD&ĐT-KHTC ngày 21/3/2016 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục  năm học 2016-2017

- Căn cứ Các chế độ, chính sách khác của giáo viên, học sinh liên

- Căn Nghị quyết số 22/2015/NQ-ĐU của Đảng ủy xã Sơn Cẩm về chiến lược phát triển kinh tế giáo dục nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017

3.1. Quy mô trường lớp, học sinh 

- Về tình hình phát triển mạng lưới trường, lớp học:

+ Tổng số lớp học: 10 trong đó:

Lớp 1: 2;  Lớp 2: 2;   Lớp 3: 2;   Lớp 4: 2;   Lớp 5: 2

- Công tác tuyển sinh: 60 học sinh lớp 1(số HS trên địa bàn quản lý là 38)

- Tình hình thực hiện quy mô học sinh dự kiến:

+ Tổng số học sinh: 266

+ Tỷ lệ huy động trẻ: 100%.

+ Tỷ lệ học sinh  đến lớp: 100%

+ Công tác phổ cập giáo dục: Duy trì  PCGDTHĐĐT mức độ 2

 3.2. Các điều kiện để phát triển giáo dục.

- Tổng số CB-GV, NV: 27

- BGH: 2; GV đứng lớp: 22; Tổng phụ trách Đội: 1(GV kiêm nghiệm); Thư viện-Thiết bị:1(GV kiêm nghiệm)

- Nhân viên:  Y tế: 1; Kế toán: 1(HĐ)

Trình độ CM: đạt và trên chuẩn: 28 = 100% trong đó:

+ Đạt chuẩn: 2/27 = 100%( trung cấp)

+ Trên chuẩn: 25/27 = 90%( Đại học: 21;   Cao đẳng: 4)

- Tăng cường cơ sở vật chất, trường cần phải có:

          + Tổng số phòng học hiện có: 10

+ Phòng phục vụ học tập và các phòng khác: Nhà trường cần có thêm 1 phòng dạy học tin học, 1 phòng đọc(thư viện) vì hiện nay 2 phòng này là phòng ghép, nhà cấp 4 sửa chữa sử dụng tạm.

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Duy trì giữ vững các tiêu chí đã đạt

3.3. Chất lượng giáo dục phấn đấu

- Tỷ lệ HS HTCT:  100%

- 100% hoàn thành cả 3 lĩnh vực theo đúng tinh thần QĐ 30/2014

3.4. Các hoạt động chuyên môn

Duy trì các hoạt động chuyên môn thực hiện song song 3 chương trình(chương trình hiện hành; VNEN, CGD) đảm bảo công tác day-học theo đúng chương trình quy định của. BGD&ĐT, tổ chức chuyên đề, thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, dạy học bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, chú trọng giáo dục mũi nhọn bồi dưỡng phụ đạo học sinh nhận thức chậm

3.5. Công tác xã hội hóa giáo dục

Tích cực tham mưu Hội phụ huynh, chính quyền địa phương, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng CSVC thiết bị trường lớp, phát triển giáo dục.

3.6. Các hoạt động khác:

Duy trì các hoạt động phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác thi đua khen thưởng, các cuộc vận động các phong trào thi đua ….

3.7. Các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua phấn đấu

- Cá nhân: CSTĐ: 4;  LĐTT: 24; HTNV: 0

- Tập thể : TTLĐXS

3.8. Công tác tài chính

- Quản lý thu chi theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành

- Nhu cầu về tài chính: (như biểu 06 đính kèm)

III: CÁC KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ NGHỊ VỚI NGÀNH

- Đề nghị ngành tạo điều kiện,  giúp đỡ nhà trường được tăng cường về cơ sở vật chất: đủ phòng học, phòng chức năng phục vụ học tập;

- Trang bị thêm máy tính cho cho phòng học tin học: 5 máy

- Đề nghị xét cho giáo viên Ngoại ngữ;  nhân viên kế toán được vào biên chế chính thức;

- Đề nghị cho Giáo viên dạy môn Tin học được ký hợp đồng với UBND huyện.(hiện tại đang hợp đồng trường)

IV. CÁC BIỂU KẾ HOẠCH PTGD NĂM HỌC 2016-2017

(12 biểu)

 

 

Ý KIẾN CỦA  UBND Xà                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tác giả: NQV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Gương mặt tiêu biểu
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website